• มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี ขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี ขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ ขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์การ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถคำนวณงานระบบได้
 • สามารถคิดคำนวณงานเพิ่ม-ลด ได้

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล