• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์งานสอน
  • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล