• เลขานุการ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • SQL, My SQL, Oracle, VB.Net, Arbub
 • TOEIC 550 ขึ้น ไป อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้น ไปหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
 • ประสานงานกับวิทยากรภายใน / ภายนอก
 • จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งที่จำเป็น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสนามบิน/สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความอดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Exp in Airline business 2-3 years
 • Exp in Marketing & Sales promotions role
 • Excellent command of Thai and English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Aviation Management or related
 • Skilled in Reservation & Ticketing role (CRS GDS)
 • Exp in Airline business 2 years up

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Economics or related
 • Exp in Marketing Analysis role (SPSS)
 • Exp in Airline business will be an advantage

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Aviation Business Management
 • Understand GDS system such as Amadeus, Galieo
 • Excellent analytical and problem solving skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp in Business Partner field 2-4 years
 • Exp in project analysis and project management
 • A skilled communicator, good attitude, High-energy

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field is required
 • Minimum 2 year experience in aviation industry.
 • At least 1 year experience in Risk Management

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการบิน 1-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • รักงานบริการและการประสานงาน ทำงานเป็นกะได้

16-Aug-17

 

Applied
 • TOEIC at least 600 scores
 • experience in airline operations
 • able to work different areas

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดกิจกรรมพนักงาน employee relation
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • จัดเตรียมสถานที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรม

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง
 • มีความรู้/เข้าใจทางวิ่ง – ทางขับ – ลานจอดสนามบิน
 • สามารทำงานเป็นกะได้

16-Aug-17

 

Applied
 • experience in airline operations
 • experience in field of security
 • Bachelor’s degree in aviation

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร
 • จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
 • มีความรู้ภาษีอากรเบื้องต้น

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in management or marketing field
 • Exp in Sales planning role 1-2 years up
 • Excellent command of Thai and English

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการด้านการบิน
 • มีความรู้ด้าน Airport Management
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

15-Aug-17

 

Applied
 • 2-3 years’ relevant exp in Digital Marketing
 • Creative, well plan and high responsibility
 • Strong understanding in Airline business

15-Aug-17

 

Applied
 • Diploma or HVOC in aviation or technical training
 • basic hand tools for drilling and cutting
 • TOEIC test score of 350

14-Aug-17

 

Applied
 • Diploma or HVOC in aviation or technical training
 • basic hand tools for drilling and cutting
 • TOEIC test score of 350

14-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • System Analyst
 • IT consultant
 • Programmer

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Management or related
 • Minimum of 4 years in Marketing / Business Partner
 • Excellent command of English

12-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี TOEIC 600
 • ทำงานด้านสนามบินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
 • Self-initiative and detail oriented
 • Systematic and logical analytical skills
 • Exp in Data Analysis & Business Development 1-3 yr

11-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงาน Safety สนามบิน

11-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีรวม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC600)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล