• สามารถขับรถเครนได้คล่องตัว
 • มีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถปฎิบัติงานนอกพื้นที่ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับรถ JCB ได้
 • มีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถปฎิบัติงานนอกพื้นที่ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานรับเหมาก่อสร้าง 2-3 ปี
 • สามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. / ปวช. สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป
 • ขยัน สื่อสัตย์ อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายหรือการตลาด 2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • สามารถขับ รถโม่ปูน ได้ชำนาญ
 • หากมีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • สามารถขับ รถบรรทุกหัวลาก ได้
 • หากมีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงาน
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. / ปวช. สาขาสถาปัตย์ / ก่อสร้าง
 • ตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built In

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน UPVC
 • ศึกษารายละเอียดแบบงาน UPVC ก่อนผลิต
 • ผลิตชิ้นงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • อ่านแบบและถอดปริมาณงานได้
 • ประสบการณ์ในการทำงานเชื่อม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป วิชาเอก ไฟฟ้า ช่างกล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. / ปวช. สาขาก่อสร้าง/ สถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง
 • จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล