• วุุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • สามารถปิดบัญชี/งบการเงินได้
  • มีประสบการณ์ทางบัญชี 5 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล