Accounting Associate

ASIA IN HAND CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

16-Aug-17

 

Applied

Reservation Associate

ASIA IN HAND CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

  • 2 years of experience
  • Bachelors degree or higher
  • Good command of English

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศ : หญิง
  • อายุ(ปี) : 18 - 22
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล