• จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
  • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาด การจัดหาคู่ค้าธุรกิจ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
  • พัฒนาธุรกิจ

10-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่