• สามารถแนะนำขั้นตอนการรักษา ผลการรักษา
 • มีความเข้าใจในโปรโมชั่น
 • พูดคุยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการงานในคลินิก
 • ประสานงานทีมแพทย์ การตรวจ ดูแล

14-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถแนะนำขั้นตอนการรักษา
 • พูดคุยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล