• เพิ่มโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดด
  • เรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • พัฒนาตนเองในสายอาชีพอยู่เสมอ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Developed to be one of our manager in the future.
  • Long term career path.
  • Living Together, Growing Together

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Willing to train up to be Manager
  • .
  • .

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล