• บริหารจัดการระบบ Server ทั้งหมด
  • ดูแลระบบ Internet และ Media ทั้งหมด
  • Monitor ระบบ Computer ทั้งหมด

15-Aug-17

 

Applied
  • กำหนดนโยบาย กลยุทธิ์และแผนการปฏิบัติงาน
  • วิเคราะห์และติดตามสินค้าในตลาด
  • บริหารจัดการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ

15-Aug-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Develop precess enhancements
  • develop maintain and accurately
  • perform special assignments and other duties as

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล