• มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่