• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษพอใช้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช. ปวส. กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีรายรับ ทำบัญชีรายจ่าย

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/ หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีอาหาร พร้อมที่พัก

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิคในด้านศิลปะได้บ้าง
 • ดูแลจัดการเอกสาร/จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญาชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าย/เขียน พอใช้

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช. ปวส. กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม (SketchUp) เขียนแบบ 3 มิติ

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แม่ครัว ปรุงอาหารให้แขก
 • เพศหญิง
 • โบนัสประจำปี

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แม่บ้าน ทำความสะอาด
 • เพศหญิง
 • โบนัสประจำปี

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แม่บ้าน ทำความสะอาด
 • เพศหญิง
 • โบนัสประจำปี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล