บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน

  1-30 จาก 36 ตำแหน่งงาน ที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Data Analytics Auditor Specialist
  • Data investigation and monitoring
  • 3 - 5 years experience in Data Analytic Auditor
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Web app / Java / Angular / C#.NET / MEAN stack
  • Execute Unit Test and System Integration Test
  • 1-3 years experience in software development
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Sourcing n the area of IT procurement
  • Coordinate with requester and supplier
  • Perform procurement value over 5 million
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไทTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 0-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Brand Communication, Corporate Communication
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, PR, BTS
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  ราชเทวีTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • CI/CD tools (Jenkins/ Gitlab CI / Argo CD)
  • Application servers and data bases in MongoDB
  • Orchestration Tool: Kubernetes
  ถัด ไป