บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน

  1-30 จาก 44 ตำแหน่งงาน ที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Technology, SQL, Database Design
  • Technical Support, Testing, Programming Language
  • Location: BTS Ari / Saphan Khwa
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Web app / Java / Angular / C#.NET / MEAN stack
  • Execute Unit Test and System Integration Test
  • New graduates are welcomed / 0-3 years experience
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  ปทุมวัน
  • Able to work at Vanit2 building (BTS Ploenchit)
  • Mobile Application Support Management
  • At least 2 years' experience in System Analyst
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  ราชเทวีTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • CI/CD tools (Jenkins/ Gitlab CI / Argo CD)
  • Application servers and data bases in MongoDB
  • Orchestration Tool: Kubernetes
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Internal communication content / plan / activities
  • Internal communication channel management
  • Employee branding and engagement
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Brand Communication, Corporate Communication
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, PR, BTS
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Monitor ระบบเครือข่าย และบริการต่าง ๆ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านดูแลระบบเครือข่าย
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • System Analyst, Programmer Analyst
  • Skills in Java, C#, PL/SQL, and UNIX
  • Skills in Database, Oracle, SQL
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  ถัด ไป