"บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด มหาชน"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด มหาชน

  Internal Auditor/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited/บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  ราชเทวี

   Sales Representative - Base on Oversea (Chinese & English Speaking)

   Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited/บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
   ต่างประเทศ