• งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น PHOTOSHOP
 • ออกแบบเว็บไซต์ฃและเขียนแบบ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, MBA
 • Minimum 2 years’ experience in Marketing
 • Preferred from AE ( Marketing/Agencies )

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • More experience in Advertising Agency
 • High Creativity
 • Good presentation skill

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3D VISUALIZER
 • Architect
 • Interior Design

46 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Creative

Apple South Asia (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • มีใจรักในการศึกษาหาความรู้
 • ยินดีที่จะขายผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับการสอน
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in Marketing Project Management working
 • analytical, organizational,Highly creative thinker
 • knowledge of online media channels, planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Public Relations
 • Marketing, Advertising
 • TOEIC 600

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Graphic Design or Graphic Arts
 • Very strong command of English
 • Create graphic designs for artwork

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 4 years’ experience working in PR
 • Very good command of the English
 • Strong relationships with media

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible electronic channel
 • E-Commerce
 • Manage overall activation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Working Environment
 • Fast Career Development
 • Competitive Compensations & Benefits Packages

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in programming - SQL, SAS, SPSS, ACCES
 • Minimum of 5 years of experience related to data
 • Strong understanding of CRM

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความคิดสร้างสรรค์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการนำเสนอ
 • มีความรู้ทางด้่าน Social Media เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years of working experience as photographer
 • Food, products, hotels, street life & architecture
 • Strong editing skills, creative mindset

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Booker

Area Management Co., Ltd

ราชเทวี

 • No experience required.
 • Must speak, write and read English
 • Friendly working environment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have strong passion in online gaming
 • Providing constructive feedback on important issue
 • Planning and executing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Come up with idea for contents on social media
 • Create content from those idea in various format
 • Various clients in multiples industry for you

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Fluent English communication
 • Computer literacy

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having experiences in handling digital/ online
 • Passion in technology/ up-to-date in digital trend
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background in fashion is great
 • Having experience in fashion business or magazine
 • Writing skill is needed

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong understanding of social media, apps & video
 • 3-5 years
 • Hands on digital marketing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Digital Platforms
 • Digital Marketing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Strategic Planner

HS Ad Thailand

คลองเตย

 • Experience in strategic planning in advertising
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in an advertising agency

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเขียนบทความที่เกี่ยวกับการสอบ TOEIC
 • สามารถคิดและเขียนหัวข้อคำถามคำตอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กล้าคิด กล้าทำ ขยัน
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม
 • คะแนน TOEIC มากกว่า 850 คะแนน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organic Search Planning
 • Search Execution
 • Search Optimisation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์และวาทศิลป์
 • เติมไปด้วย ไหวพริบปฏิภาณ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ขยัน อดทน และคิดบวก

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated & Communication Arts
 • Great communication skills with well-organized
 • 2-3 year of experience

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะการพูดและเขียน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Exhibiting strong project management
 • Conduct current state assessments
 • Identify a realistic and executable strategy focus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years' experience
 • Experience in live webcasts is an advantage
 • Able to communicate in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent English proficiency with excellent writing
 • At least 2 years of writing experience.
 • Bachelor’s degree in communication

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 30-35 years old Bachelor degree in any field
 • 5 years’ experience in Event Management
 • Have good interpersonal skills and demonstrate

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
 • คิดงานที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ตามความต้องการและความเหม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develops and plans an annual marketing strategy
 • Reviews the efficiency of the business
 • Analyzes market information and development

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Photoshop, Illustrator, InDesign

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production & Content Management
 • Manage website branding consistency
 • New strategies to draw audience's attention

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Media Planner, Digital (Biddable) Media
 • Media planning on digital campaigns
 • Recommend tests of new ad products and beta tests

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช เป็นต้นไป
 • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Illustrator ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree English, Journalism, Advertise
 • 3 years or most experience online content manage
 • Delivering the KPIs and Objectives

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 1 yr experience in Strategy/planning/marketing
 • Experience in pharmaceutical will be an advantage
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University graduate in any field
 • 2-3 years experience client service/ account
 • General understanding of agency protocols

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University graduate in any field
 • 1-3 years experience of client service/ account
 • Good command Adobe Photoshop & Adobe Illustration

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Editor

ORIGO EDUCATION CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • Have experience in Mathematics

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนข่าว เขียนบทความ แปลข่าวและบทความต่างประเทศ
 • บริหารจัดการ Media Budget และ Social Media
 • ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว Update Content ลงสื่อ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near BTS Krung Thon Buri
 • Working Time 11.00 - 18.00 P.M.
 • Work from home 10 days / year

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Copywriter
 • Graphic Designer
 • Creative

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล