• วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • โบนัสและปรับค่าแรงประจำปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Communications
 • 0 years work experience in Broadband Internet
 • Basic programming skills of Python

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • requirements, design and development solutions
 • SAP support (Project) and IT support as well busin
 • Coordinated the Technical and Function team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • นักศึกษาฝึกงาน – แผนกบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing, sales, modified starch, food, consumer
 • Bachelor's degree, 5 years experience
 • Assistant Manager, b2b, b2c

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide administrative support to the CEO
 • Arrange BOD, AGM/EGM, AC and MM
 • Develop minutes of meeting in English and Thai

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Continuous Improvement
 • Improvement
 • Engineering of Production

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์แอดมิน
 • สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.3 ทุกสาขาขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งหรือระบบประปาพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภาคสนามได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 25 – 30, non-smoker
 • Proficient in Excel & Word
 • Physically fit

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์ หรือกัดกรดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความอดทนเป็นเลิศ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการมีความคล่องตัวในการเดินทาง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Warehousing Management
 • Control Monitor and Analyzing
 • Support and Planning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Sc. in Agriculture, Horticulture, Crop Sciences
 • Good command in English
 • Experiences in farm or plantation consultants

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working in Warehouse at least 2 years
 • Experience in this field at least 2 years
 • Budget 25k-30k

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Good English skill
 • Experience 3 years
 • Budget 45k-55k

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์กฏหมายขององค์กรเอกชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • You are currently an enrolled university student
 • You are good with (tight) deadlines
 • You are supportive and pragmatic

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business administration
 • Experience in Admin/HR/Secretary
 • Bangkadi Industrial Park

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชี
 • งานบัญชี
 • Accounting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-2 years of accounting experience.
 • Excellent in interpersonal and communication skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in an engineering
 • Strong solution and application expertise
 • Fluency with native language and English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and enhancing IT Security policy
 • Knowledge of ISO27001, PCIDSS, IT Security Control
 • Fresh graduate are welcome

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • People Development, Service Capabilities Building,
 • Technical Training, Sales and Services Development
 • Pest Control and Hygiene Services Development

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Master Degree/equivalent on business agriculture
 • More than 20 years of experience in Agricutlture
 • Be familiar with the agricultural

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Science or Information Technology fields
 • New graduates are also welcome
 • Have some knowledge of Database, Network Data

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขา ช่างยนต์/
 • ซ่อมบำรุง รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและบริหารยอดขายที่ได้รับผิดชอบแต่ละ Account
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายธุรกิจ อาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี สาขาเครื่องสำอาง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC 400)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Polymer Science
 • มีความสนใจและชื่นชอบด้านเครื่องสำอาง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trainee Consultant

RAMS Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Fresh graduate in IT/Computer Science are welcome
 • Assist and train with team lead to provide
 • Willing to learn and fast learner

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • No experience required but if experience
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Proven ability to manage and prioritize multiple

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management Trainee
 • Process Improvement
 • Welcome New Graduate

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree's in any field
 • Communicable in English
 • 1-2 years of Experience in Admin or new grads

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • 14,000-16,000 บาท
 • ปวส. - ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • ProjectCoordinator
 • HotJob
 • Embassy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-8 years in environmental field
 • Good command of English
 • Supervisory experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0 - 1 years related sales experience
 • A working technical knowledge software component
 • Competitive Salary & Loads of opportunities

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • We are located nearby MRT-Petchburi and BTS-Nana
 • Obvious career path & Opportunity in translation
 • Punctual allowance / 11-day annual leave

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent level of spoken and written English
 • Good organization and admin skrills
 • Knowledge of MS Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • work permit, visa, government,immigration
 • ministry of labour, good english, time management
 • logical thinking,service minded,good communication

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome
 • Management Trainee

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อดทน ไม่เกี่ยงงาน
 • ตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน ไม่มาสาย
 • click APPLY NOW

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied