• Age 22 - 30, Degree in Accounting
 • 0-5 years experiences in accounting and business
 • Strong understanding of basic accounting

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสนใจ Unity และชอบเล่นเกมส์
 • พัฒนา Game และ Application โดยใช้โปรแกรม Unity
 • สัญชาติไทย

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High vocational in electrical or equivalent
 • Performs full electrical system inspection
 • Ability to operate various hand tools

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • vocational certificate from technical school
 • Two years direct experience in maintenance
 • Ability to operate various hand tools

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female ,age 22-30 years old
 • Bachelor Degree or higher in any field
 • Experience 0-5 years in Material Control

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Security Coordinator

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Completion of secondary school is required
 • 1 year in security and guard related duties
 • Must be familiar with law enforcement procedures

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุง งานเครื่องกล งานไฟฟ้า
 • ปวช.ขึ้นไป ช่างกล ช่างไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานไม้ งานประกอบต่างๆ
 • ทำงานตามที่สั่งให้เสร็จและเรียบร้อยในเวลากำหนด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Driver / พนักงานขับรถ
 • ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อ่านออก-เขียนภาษาไทยได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประกันสังคม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. สาขาช่างกล
 • ฃื่อสัตย์ มีความเพียรพยาม
 • เป็นผู้ช่างสังเกตและชอบการเรียนรู้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ แข็งแรง
 • มีทักษะในการต่อและเดินสายไฟฟ้า มีทักษะช่างไฟฟ้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามห้างฯและร้านค้าทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส
 • มีความรู้ในการวางบิลและเก็บบิลลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางภายในกรุงเทพ - ปริมณฑล
 • ไม่มีคดีอาญา หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน อดทน อัธยาศัยดี
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • รับผิดชอบดูแลความสะอาดในสำนักงานออฟฟิศ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปวส.สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว/ มีใบขับขีรถยนต์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good at Business English
 • 2 year's sales experience in trading
 • Having own car and a valid Driver's License

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Business Administration
 • Fresh graduates are welcome
 • Outstanding in communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma of vocational education are welcome
 • Good command in English
 • Good in Microsoft Office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • ไม่มีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ 3 ปี ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ม.3 ขึ้นไป
 • ใบขับขี่ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ม.3 ขึ้นไป
 • ใบขับขี่ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถจัดทำโครงการได้ตามกำหนด
 • สามารถจัดหาข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese food manufacturer
 • Factory Japanese interpreter
 • New company set up located at Ayutthaya

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 years of experience in field related
 • Excellent organizational skills.
 • Good communication skills.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ม.3 ขึ้นไป
 • ใบขับขี่ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบสินค้าที่นำไปขาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลประจำปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Writing, editing, and proof reading
 • web content, social media
 • researching, maintaining listings

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maritime Management, Transportation, Shipping
 • Calculate laytime and issue Demurrage
 • Monitioring the ships performance database (IMOS)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • มีประสบการณ์นวดอย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with account department
 • Negotiation with supplier
 • Issuing quotation or any related documents

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานทำความสะอาด
 • เพศหญิง
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี เกี่ยวกับระบบการส่งออก ผัก-ผลไม้
 • วุฒิ ป.ตรี สาขากีฎวิทยา/โรคพืช/พืชผัก/เทคโนโลยีการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese and English Speaking Skill
 • Interpreter in Japanese manufacturing
 • Samutprakarn Area

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diving instructors work in a variety of locations
 • A diving instructor teaches scuba diving technique
 • love and extensive knowledge of marine life

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถ
 • มีใบขับขี่
 • เริ่มงานได้ทันที

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่ม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 27-35 years old Thai nationality only.
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • 3-5 years commercial experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ขับรถขนส่งสินค้าให้บริษัท

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล