ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  XENOptics Limited's banner
  XENOptics Limited's logo
  ภาคเหนือ
  • project management; People management experience
  • software background, Code Testing, Python, Ruby
  • PM; Programme Manager; Programme manager; IT
  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)'s banner
  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)'s logo

  Product/Process Engineer

  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
  ภาคเหนือ
  • ฺB.Eng in Electronics, Mechanical, Industrial.
  • Good English communication skill.
  • 0-3 yrs experience in electronic manufacturing
  Schaffner EMC Co., Ltd.'s banner
  Schaffner EMC Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • Bachelor’s Degree Electrical Engineering
  • 2 year-experience in Automated lines processing
  • Automotive background is a plus.
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  | Production Engineer (EE), Kamphaeng Phet | /6941/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  ภาคเหนือ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ควบคุม วางแผน ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)'s banner
  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)'s logo

  Test Engineer

  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
  ภาคเหนือ
  • B.Eng in Electronics,Telecommunication,mechatronic
  • Can communicate in English.
  • Able to work in Lamphun province.
  Schaffner EMC Co., Ltd.'s banner
  Schaffner EMC Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • Bachelor’s Degree Electrical Engineering
  • 2 year-experience in Automated lines processing
  • Automotive background is a plus.