ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • FactoryProject/Engineering/Maintenance/Improvement
  • Continuous Improvement engineer, Lean/Six -sigma
  • Experienced from Food & Beverage manufacturing
  Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.'s banner
  Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.'s logo

  Engineering Projects Manager

  Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.
  บางพลี
  • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
  • 5 –10 yrs experience in Pharma or FMCG environment
  • Good command in English
  Ninja Logistics (Thailand) Limited.'s banner
  Ninja Logistics (Thailand) Limited.'s logo

  Operations Associate

  Ninja Logistics (Thailand) Limited.
  บางพลี
  • We are Tech-startup company where encourage you to
  • Logical thinking and problem solving skills
  • Flexible working hour
  UD Trucks Corporation (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  UD Trucks Corporation (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Director for Strategy & Transformation Operations

  UD Trucks Corporation (Thailand) Co., Ltd.
  บางพลี
  • Director for Strategy & Transformation Operations
  • Director
  • Innovations