ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  SNC Former Public Company Limited's banner
  SNC Former Public Company Limited's logo

  Planning Engineer/ Process Engineer

  SNC Former Public Company Limited
  บางบ่อ
  • วิเคราะห์ ขบวนการผลิต และสามารถนำเสนอการแก้ปัญหา
  • นำระบบ ERP เข้าไปใช้ในขบวนการผลิต
  • วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวนกิจกรรมลดค่าใช้จ่าย
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Bachelor's degree or higher in engineering
  • Experience in planning, develop production system
  • jig-fixture and preventive maintenance
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบ่อ
  • Female, age 25-30 years old
  • Bachelor’s in Industrial Engineer
  • 1-2 years’ experience in Production Innovation
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Chief Operating Officer (Manufacturing)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 10+ years in Engineering Operation Management
  • Exp. in Manufacturing, Automotive part is a plus
  • Good command of English
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Bachelor Degree: Chemical engineering
  • 5 years experience in managerial of production
  • Good command of English (Business level)
  CEVA Logistics (Thailand) Ltd.'s banner
  CEVA Logistics (Thailand) Ltd.'s logo

  Inventory Manager

  CEVA Logistics (Thailand) Ltd.
  บางบ่อ
  • Site Inventory Management and Process
  • Data Analysis
  • Business Process Improvement