ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo

   Project Development Officer

   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Project Development Officer
   • การจัดการโครงการ 5 ปีขึ้นไป
   • การจัดการโครงการ / วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ปริญญาโท - ปริญญาเอก
   • ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์
   • อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์บก
   JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)/บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)'s banner
   JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)/บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)'s logo

   Product Research and Development Manager / ผู้จัดการแผนกวิจัยฯผลิตภัณฑ์

   JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)/บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป - วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 8 ปี
   • ผ่านการอบรมหลักสูตร GMP, HACCP, BRC
   ACTIGEN CO., LTD./บริษัท แอคติแจน จำกัด's banner
   ACTIGEN CO., LTD./บริษัท แอคติแจน จำกัด's logo

   R&D Analyst / Scientist

   ACTIGEN CO., LTD./บริษัท แอคติแจน จำกัด
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Performance bonus
   • Provident fund
   • Five-day work week
   INTEQC GROUP (INTEQC Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
   • ควบคุมคุณภาพ
   • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
   INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ผู้จัดแผนก/ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์
   • Sausages , Bacon , Ham
   • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี