ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)/กลุ่มอินเทคค์'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)/กลุ่มอินเทคค์'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Male or Female. Age 40 years old and over
  • Master's Degree or higher
  • 15 years experience in HRM,HRD