• เพศหญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบในงานการคำนวณต้นทุน
 • เก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าแต่ละสินค้า
 • มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

2 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง
 • ประกันกลุ่ม
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

5 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปวส.-ปริญญาตรี คณะบัญชี , การจัดการ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี เพศไม่ระบุ
 • ดูบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระ ดูบัญชีลูกหนี้ -รับชำระ

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งและสายงายตรง 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Autoflight

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Compliance Counsel

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Deal with regulation-related matters
 • Maintain compliance
 • Global pharma Company

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • พูดภาษาจีนได้

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำ ปิดงบ 5 ปี

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting/Finance background
 • 15 yrs of experience in Accounting and Finance
 • CPA

57 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ ไม่เกิน32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ 1 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Regional Operation Finance Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • FP&A
 • Global chemical manufacturing
 • Samutsakorn

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy/Finance
 • 10 years working experience in audit
 • Knowledge of Accounting Systems

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 25-30 years old
 • 0-4 years experience in accounting
 • Proficient in Oracle System and MS Office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading Global Manufacturing Company
 • Great Salary and Attractive Benefits
 • Brilliant Career Progression Opportunity

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • บัญชีธุรกิจก่อสร้าง Event บริษัทมหาชน
 • หัวแผนกหน้าบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in accounts payable
 • Vocational certificate or Bachelor’s degree
 • Fair command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ / รับผิดชอบต่อหน้าที่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant
 • Accountant
 • Accountant

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / female, aged between 35-40 years old
 • Degree or Master's Degree in Accounting
 • 8 years of experience in cost accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายด้านลูกหนี้ AP/AR
 • วางบิล รับเช็ค จ่ายเช็ค ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) และรายงานภาษี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to utilize your accounting skill to expand
 • to learn a lot of skills related to construction
 • Work as accounting control staff for office

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPD License
 • Good communication skills - English
 • Hand-on Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • วุุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชี/งบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี 5 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
 • ติดต่องานราชการภายนอกได้
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting.
 • Prepare accounting document.
 • Prepare VAT report (PP30).

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย7 ปี บริหาร 2 ปี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command in English
 • Strong sense of responsibility

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ERP Consultant ( SAP Business One)Open 10 Position
 • Sales ( ERP SAP Business One ) Open 1 Position
 • Telesales ( SAP Business One ) Open 1 Position

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี โอกาสปรับเลื่อนตำแหน่ง
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and deploy new F&B outlet
 • Fluent in English and Thai.
 • Near by BTS station

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Costing Manager

Siam GS Battery Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor or Master Degree in Finance
 • 5 years in Accounting role
 • Knowledge of Syteline ERP system

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance.
 • Proficient in MS Office Application
 • Strong communication and leadership skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • งานตรวจสอบภายใน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in accounting payable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer order management and invoicing, Customer
 • Bachelor degree in Accounting or related field
 • Inventory softwear & SAP or other softweare

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any discipline
 • Responsible for client payroll activities
 • Manage and advise client in payroll

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged 35 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 10 years’ experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 28 - 35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics
 • Having a CPD qualification is a must

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer literacy
 • Having experience in BOI is an advantage
 • Age 40 Years old up

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Preparation of Trial Balance Reconciliations
 • Reviews Journal voucher entries

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin Support
 • Multinational company
 • Team work

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing and monitoring accounting and finance
 • Bachelor’s degree or professional qualification
 • Experience in manufacturing and costing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • Fluent in written and spoken English language
 • 1-3 year experience in cost control

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล