• มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-2 years working exp
 • Fresh Graduate are welcome
 • Excellent English skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years working exp
 • Fresh Graduate are welcome
 • Excellent English skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting
 • CPA is preferable

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • 0 - 8 years experience
 • Samutprakarn

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านบัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน
 • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-30 years old
 • Minimum 2-3 years of experience in accounting
 • Good in English, @BTS Thonglor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years accounting experience
 • Accounting degree
 • Opportunity to join rapidly growing business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน การบริหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA or above in Accounting
 • 5 years financial, cost experience
 • SAP experience is a must

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting officer

Sai Daeng Resort Koh Tao Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Night Auditor

Sai Daeng Resort Koh Tao Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆ ทั้งหมดในระบบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus3mths,Med Ins,Prvd F,Transp,COLA,OT Pay
 • International JP Automotive Manufacturing&Trading
 • Exp. in Accounting / Costing / Budgeting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายูไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณืด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายูไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายูไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2 mths, Group Health Ins, Transportation
 • Stable & Global Chemical Trading Business
 • Around 5yrs, exp of Accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3mths, Medical Insurance, Transportation
 • Electronic Products Trading
 • 1yrs exp of Accounting / Account support

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขาบัญชี
 • ทำบิลต่างๆ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, age 30-40 years
 • Min 6 years in audit experiences in audit firm
 • CPA qualification required.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-30 years old
 • Minimum 2-3 years of experience in accounting
 • Good in English, @BTS Thonglor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ Supplier ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Need experience of making PO, invoice, receipt
 • Advanced Diploma or Bachelor's Degree
 • Driver license of motor bike or vehicle

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขี้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (ด้านการบัญชี)
 • ใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate and send samples to certified lab
 • Prepare C.C.S. guarantee letter
 • To be a chemical Substances Control Instructor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong leadership skills
 • Good communication and presentation skills
 • Flexible and strong team player

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานด้านเอกสารคลังสินค้า คีย์ข้อมูลสินค้าที่เข้าออก
 • จัดทำ Stock ของวัตถุดิบและสินค้าที่มี่การนำเข้าออก
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเอกสารจากฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเพื่อวางบิล
 • การศึกษา ปวส-ป.ตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • จัดทำใบรับเงิน-และบันทึกลงโปรแกรม MAC-5

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบัญชีภาษีค่าใช่จ่ายของบริษัท

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการขาย
 • ปิดงบการเงินประจำงวด โดยจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • ประสบการณ์1-2 ปี (มีประสบการณ์บัญชีโรงงาน)
 • ปวส. - ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • 2 - 5 years experience in process control
 • Computer skills in MS office and Information

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • เปิดและปริ้นใบกำกับภาษี
 • บัญชีต้นทุน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • เปิดและปริ้นใบกำกับภาษี
 • บัญชีต้นทุน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเลี้ยงประจำปี่
 • พักร้อนประจำปี
 • อื่นๆ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Excel ได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • Accounting Officer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความเข้าใจงานทางด้านบัญชีและการเงิน
 • มีความขยัน อดทน รอบคอบในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ในงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • อัตราเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Statutory report

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

FP&A Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare financial budgeting/ forecasting/planning
 • Report directly to the Managing Director
 • Leading multinational pharmaceutical company

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager - Consolidation

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Financial statement consolidation
 • Participate in the ongoing accounting development
 • A fast-growing group of companies

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล