ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD
  • มีประสบการณ์งานด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
  • มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
  • มีทักษะสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้
  • งานด้านลูกหนี้ ติดตามเรื่องการชำระเงินของลูกค้า
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s banner
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s logo

  ACCOUNTANT- AP

  Fischer & Partners Co., Ltd.
  ตลิ่งชัน
  • จบ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ ทำงานบัญชี 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 45K - 70K /เดือน
  • BBA Degree in Finance or Accounting from reputable
  • Analyze the trends of Key Performance Indicators
  • Present the monthly and quarterly financial report
  PCL Holding Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • Inventory management, Fix asset
  • cost and budget forecast.
  • Cost Accounting
  Property Perfect Public Company Limited's banner
  Property Perfect Public Company Limited's logo
  ภาษีเจริญ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทสาขาบัญชี
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • ตำแหน่งผู้จัดการ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป