Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's banner
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month (negotiable)
  • วุฒิป.ตรีขึ้นไป ปสก.ด้านบริหารงานคลังสินค้า 3+ ปี
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีค.รู้ด้านการดูแลรถโฟล์คลิฟท์
  • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
  DEESTONE CORPORATION LIMITED's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วางแผน / วิเคราะห์
  • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
  • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี ,การเงิน,ตรวจสอบบัญชี