ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Branch Manager/ผู้จัดการสาขา

  Southeast Insurance Public Company Limited
  ราชบุรี
  • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
  • ความเป็นผู้นำทักษะการตลาด,เจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา,
  • ประกันภัยภัย,Non-Motor,Motor,วิเคราะห์ความเสี่ยง