ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo

  Project Development Officer

  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Project Development Officer
  • การจัดการโครงการ 5 ปีขึ้นไป
  • การจัดการโครงการ / วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Production Specialist (Miller)
  • ผู้ข่วยชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงงานผลิตแป้งสาลี
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหารสัต์เลี้ยง
  VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.'s banner
  VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.'s logo

  Production Planning Manager

  VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Experience in production planning, made to order
  • Manufacturing background
  • SAP system
  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)'s logo

  EVP/VP Flour Business Operation

  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Flour Mill Business
  • Production
  • ผู้อำนวยการ
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
  • (Pet Foods & Pet Treats)
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • 3-5 years working experience
  • Bachelor's Degree or higher in Engineering major
  • Have a good knowledge of ISO 9001 or TS16949:2002
  URC (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  URC (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Production Planning Manager

  URC (Thailand) Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Oversee overall production planning
  • Excellent knowledge of production planning
  • Excellent communication abilities