• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Legal Matter including Contract's Drafting, Review
 • Legal consultation, coordinate with the Law firm
 • Compliance duties as Anti-Corruption, Anti-Fraud

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CRM Consultant
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Strong communication skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong service orientation and service mind.
 • Excellent in Thai and English communication
 • Ability to collaborate well with others

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Perform overall administrative, clerical
 • Previous admin/ secretary experience in law firm
 • Ability to work under pressure and tight timeline

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องลูกค้าภายใน ภายนอก
 • สรุป และรายงาน ข้อมูลรายสัปดาห์/เดือน/ปีได้ถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Statistics
 • Computer Science

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Fluent in Chinese language skill
 • Experience in Banking business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Closing date for applications: 02 January 2019
 • Bachelor's degree in Finance, Accounting, Business
 • Experience (3 years) in financial analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับDatabase
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Litigation, Contract Drafting, Reviewing
 • Giving general advice on business and commercial
 • Minimum 10 years experience in related field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Political, Science, Law
 • Experiences in Police or Military services
 • 8-10 years experiences in Security system

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VP, Data Scientist

dtac

ปทุมวัน

 • Good understanding data manipulation
 • Good understanding analysis techniques
 • Excellent data interpretation skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Integra8t Company Limited

วังทองหลาง

 • Good interpersonal and presentation skills
 • Good understanding of clients’ business
 • CRM, Portal, Design Pattern

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Integration, API, Solution
 • Project Management, System Analyst

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • At least 10 years experiences in related field
 • Need driving license, but no need own car

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor and control partner’s license file
 • Monitor and prepare key driver report
 • Prepare gap analysis of close sales all channels

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible & to be in charges of court proceeding
 • Having Lawyer License
 • Strong analytical and problem-solving skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • developstrategies in the area Market research
 • Introduce new market research tools to the client
 • Organizational revenues target

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development Research
 • Make the experience in the market research
 • Provide professional service to client

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Law
 • Experience 3 years in related field
 • Good command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English
 • At least 3 years experiences in related field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Investor Relations Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Presentable and extravert personality
 • provide company information to shareholders
 • Manage and handle all activities for investors

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Market Research more than 2 years
 • Excellent communication and presentation skills
 • Good communication in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , age 24 years old up
 • Fluent in Japanese (JLPT N2-N3) and English
 • 1-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ business process workflow
 • จัดทำตารางอำนาจอนุมัติ (deligation of authority)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ เพื่อพัฒนา business

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • business compliance, retail banking
 • BOT
 • Regulation, law

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sustainability
 • Environmental Engineering
 • Excellent command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Improve Sale&Marketing process
 • monitor/evaluate performance of services/program
 • Collaborates with external agencies and resources

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Job Evaluation, Salary Surevey
 • Analyzes different components of the remuneration
 • Leads and manages compensation & benefits project

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Legal
 • Compliance
 • International Law firm

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in BA
 • Master’s degree is considered an advantage
 • Able to travel up-country occasionally

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Consultant

Asian Leaders Career Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Consultant, Associate, Consulting
 • Big 4, investment banking,
 • M&A, analyst, researcher

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Legal officer

Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Responsible draft, review / issue lease agreement
 • Bachelor's degree in Law
 • New graduates are also welcome!

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understand IT Concept
 • 6-7 Years SAP SD,FICO Support
 • Ability to work independently and with others

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organize, prepare agendas and take minutes
 • Bachelor degree or Higher in Business Admin
 • Minimum 5 years’ experience as Company Secretary

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Legal Counsel

Toll Logistics (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Legal Counsel
 • Senior legal consultant
 • Legal in logistics

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Financial
 • 0-3 years’ experience as high performing analyst
 • Good coordination and facilitation skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in Employer Branding, OD, Culture
 • Fluent in both Thai and English language
 • Experience as HR consultant is a plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • understanding of strategic planning processes
 • Experience performing financial models
 • Strong team player with the engaging personality

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Legal

HU&MAR Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent command of English is required
 • Excellent command in English
 • Bachelor or Master's degree in Law

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การบริการกับลูกค้าอย่าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent command of Chinese
 • Manage business relationship with corporate client
 • Finance & banking/ sales and marketing experience

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic Planning and implementation
 • Business case development and modelling
 • data gathering, research and analysis

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in management consultant
 • operational skill
 • involve with change management project

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied