ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  ภาคใต้
  • Drive ให้ shop สามารถ achieve ได้ตามเป้าหมาย
  • Lead team, engage team ให้ช่วยกันประสบความสำเร็จ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี