ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  R&D Technologist (Pinthong 2)

  BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Experience in NPD and project management
  • more than 5 years experience in Food Engineering
  • Provide process and Support NPD
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  New Model Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • New Model Engineer
  • Brazing pipe,Assembly Air Condition
  • Mechanical Engineer,Industrial Engineer
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Testing Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Testing Engineer
  • Electrical Engineer, Electrical Power Engineer
  • Quality Assurance
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Function Design Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Air Conditioner Design
  • Perfomance Evaluation and Development
  • Standard and Regulations update
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Electric Design Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Electric Design Engineer,EMC test
  • Electrical Engineer
  • Electrical PCB Design,Electrical Evaluation
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Testing Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Testing Engineer
  • Electrical Engineer, Electrical Power Engineer
  • Quality Assurance
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Value Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Value Engineer
  • CU & AI properties knowledge
  • Mechanical Engineering
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Structure Design Engineer

  Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Structure Design
  • Development product,Process control
  • CAD 2D/3D (Crec,Proengineer,Autocad) Partdesign