ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  สะพานสูง
  • วุฒิ ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
  • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  • ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo

  Technical/ช่างประจำอาคาร

  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา
  • ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
  • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์