ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์และอะไหล่รถยนต์
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
  • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป