ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิก
  • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • จัดทำแผนการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา