ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  MM Logistics Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  MM Logistics Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  สงขลา
  • มีประสบการณ์ด้าน Transportation / Oil&Gas
  • มีความสามารถในการวางแผน ควบคุมงาน วิเคราะห์
  • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี

  Assistant General Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

  Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
  สงขลา
  • ประสบการณ์ในการบริหารงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอาวุโส หรือบริหารโรงงาน
  • สามารถวางแผนการใช้ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  Warehouse and Logistics Manager/ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์

  Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
  สงขลา
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า
  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอาหารแปรรูป
  SFS Aviation Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  PURCHASING OFFICER

  SFS Aviation Co., Ltd.
  สงขลา
  • Bachelor’s degree in Business Administration
  • 3 years working background in logistics/purchasing
  • Good command of English (TOEIC score of 500 up)
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)