ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s banner
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s logo

  Supply Chain Manager–FMCG(Myanmar Based)150-180K

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
  ต่างประเทศ
  • Supply Chain Manager
  • Based in Myanmar
  • Experience in FMCG industry