ผู้ประสานงานด้านส่งออก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ภาษาอังกฤษดี (อ่าน/เขียน)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านงานเอกสารส่งออกทางเรือ
  • คิดบวก ชอบทำงานเป็นทีม