muang thai insurance public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ muang thai insurance public company limited
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Accounting,ERP,Oracle,Tax
  • Near MRT สุทธิสาร
  • Financial,Audit,Budget
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Senior Performance Management System Officer

  Muang Thai Insurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน