• จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ (ท2.) ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมี ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะพะงัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด
 • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • เข้าใจในด้านกลไกเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาดพอสมควร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานสาขาหน้าทอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ (ท2.) ขึ้นไป
 • หากมี ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด
 • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • เข้าใจในด้านกลไกเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาดพอสมควร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมี ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีจิตใจรักในงานบริการและสามารถปฏิบัติงานภายในเรือ
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานภายในเรือได้
 • มีความอดทนและขยันทำงาน
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องทิศทางน้ำ ทิศทางลมพอสมควร
 • ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการทำงานบริการที่ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะพะงัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Programmer

Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการทำงานบริการที่ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. - ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานเร่งรัดหนี้สินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องทิศทางน้ำ ทิศทางลมพอสมควร
 • มีความสามารถด้านการซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์ทั่วๆไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องทิศทางน้ำ ทิศทางลมพอสมควร
 • มีความสามารถด้านการซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ทำอาหารได้หลากหลาย
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการติดต่อพบปะผู้คน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการลูกค้า
 • มีบัตรมัคคุเทศก์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานสาขาสุราษฎร์ธานี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • มีความละเอียด รอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาดอนสัก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • มีความละเอียด รอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • มีความละเอียด รอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาสุราษฎร์ธานี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • ามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • มีบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี
 • รักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาหน้าทอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาดอนสัก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาสุราษฎร์ธานี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาหน้าทอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี
 • รักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ประจำ สาขาเกาะพะงัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer

OPHAPHUM CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

OPHAPHUM CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Villa or Restaurant Manager
 • Good in English Speaking and writing
 • Samui located

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารรวมถึงสัมภาระของผู้โดยสาร
 • ตรวจค้นสิ่่งของต้องห้ามไม่ให้ผ่านพื้นที่หวงห้าม
 • เข้าร่วมทีมหากมีเหตุฉุกเฉินตามหน้าที่ได้ทันที

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 2 years sales experience in sales
 • - Have own car and driver’s license

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied