ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 36 ตำแหน่งงาน
  H&M Thailand's banner
  H&M Thailand's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • Experienced in retail, strong managerial skill
  • Sell-oriented, with excellent interpersonal skill
  • Excellence in English and Thai, Computer literacy
  Ancor Thailand's banner
  Ancor Thailand's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • Bachelor’s degree in Supply Chain or related field
  • Experience in Supply Chain Management
  • Managerial level with supervising team 20 staffs
  International School of Samui's banner
  International School of Samui's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • English Support Teacher
  • Support with Y5 student day to day learning
  • Start 20th February 2023 until 30th June 2023
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Ancor Thailand's banner
  Ancor Thailand's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • Bachelors degree/higher in Supply Chain Management
  • 5 yrs' experience in planning, managing production
  • Strong MPS, MRP and inventory management & control
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ
  • มีความรู้เรื่องยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รอบรู้ และมีประสบการณ์งานระดับผู้จัดการโรงงาน
  ถัด ไป