ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  สิงห์บุรี
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 3 ปี