• อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • warehouse management from manufacturing
 • Strong leadership and problem solving
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี เกี่ยวกับระบบการส่งออก ผัก-ผลไม้
 • วุฒิ ป.ตรี สาขากีฎวิทยา/โรคพืช/พืชผัก/เทคโนโลยีการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ขึ้นไป
 • ม.3ขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ความรู้พื้นฐานด้านวัตถุดิบ, อาหารและกระบวนการผลิต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3 years’ experience
 • Computer literacy (MS Office)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ25 ขึ้นไป
 • ปวชขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ขึ้นไป
 • ม.6ขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ประจำที่โรงงานแสงทองอาหารสัตว์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป หรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานบริการ

Power Pest Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • จบการศึกษา ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นบุคคลที่มี กริยามรรยาท เรียบร้อย ตรงต่อเวลา
 • ทำการเบิกสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese major
 • Work experience as a Japanese Interpreter
 • Excellent command of Japanese (JLPT N1, N2 or N3)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tele Marketing Sales (Urgently!!)

AEP Institute

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิการศึกษา ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Senior sale consultant (Urgently!!)

AEP Institute

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย1 ปี
 • รักด้านการให้คำปรึกษาและ โน้มน้าวใจคนได้ดี
 • ติดต่อและดูแลลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนเรียนกับเรา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Translate documents, Form, E-mail, necessary doc
 • Bachelor’s degree in Japanese Language
 • Fresh graduates are welcome

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sale Engineer

Sato Koki (Thailand) Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Annual Salary Adjustment & Bonus
 • Transportation & Travelling Allowance
 • Provident Fund & Accident Insurance

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Asst. Manager

J.S.Technical Services Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male/Female, Age: 28-35
 • Exp.in Production, QC or Planning in Electronics
 • Strong leadership skills, Management skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Commercial Analyst

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree/Master Degree in Accounting / Finance
 • 5 years’ experiences in providing the financial
 • Good analytical and presentation skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and develop parts for motor vehicle
 • Contact and coordinate with supplier
 • Attend meeting with Development Team

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Performance Management System (Temporary)

ThaiNamthip Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เป็นที่ปรึกษาการจัดทำตัววัดการประเมินเชิงพฤติกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประเมินผล PMS 1 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 7 -10 years experience
 • Good English communication

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • ค่าคอมมิชชั้น1 % ของยอดขาย

20-Mar-18

 

Applied

Senior Supply Chain Manager (Electronics)

Argyll Scott Asia

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Work with global leading electronics manufacturer
 • Strong material planning and control
 • Supply Planning and execution

20-Mar-18

 

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Experience in Procurement is a plus.

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Good command in English

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor (Pathumtani, Ayudthaya area)

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 5-7 years experience in HRM function.
 • Experience in Multinational Company.
 • Very good in English.

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

20-Mar-18

THB45k - 90k /เดือน

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

20-Mar-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

20-Mar-18

THB25k - 45k /เดือน

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

20-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

20-Mar-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • failure analysis, failure mechanism report
 • developing analytical method/tools
 • lab setup, calibration, maintenance equipment

20-Mar-18

 

Applied

Chanel Marketing Specialist

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Channel Development
 • Channel Activition
 • Market develop

20-Mar-18

 

Applied
 • Male, Age between 33 - 42 years old
 • 5+ yrs in Technical Serivce, New Model
 • Experience in managing service engineer team

19-Mar-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineer
 • Good command of English communication.
 • 5 years of direct experience in PCB production

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Check Tax Invoice received from printing house
 • Make monthly report of sale Vat.
 • Record account receivable list.

19-Mar-18

 

Applied

QA Manager

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or Master Degree in Food Science, Chemical
 • 5-10 years of experience in Quality Control
 • Good knowledge of ISO 9001, ISO 14001

19-Mar-18

 

Applied

HR Manager

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree or master's degree in social science
 • 8 years of sound experience human resource
 • Passion in developing people

19-Mar-18

 

Applied

R&D Director

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 15 or more years of increasing responsibility
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Strong leadership and ownership in needed

19-Mar-18

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from Japan University
 • 4-7 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

19-Mar-18

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from China University
 • 2-5 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

19-Mar-18

 

Applied

Quality Technical Engineer (Automotive Industry)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 3 yrs exp in Quality Technical for Rubber industry
 • Quality Audits, Quality Systems, ISO 9001/14001
 • Good command in English, both spoken and written

19-Mar-18

 

Applied

Procurement Executive

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor's degree in Business Administration, or a
 • Knowledge of ERP System
 • 1 years of progressive procurement process

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRM Senior Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HRM, Manpower Planning, Compensation & Benefit
 • knowledge of Thai labor laws and regulations
 • HRM systems, policies

19-Mar-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • สามารเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้นและปฏิบัติได้
 • ควบคุมเเละลดปัญหา MACHINE BREAKDOWN

19-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมหรือ วิศวกรรมโยธา
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

19-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต
 • พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
 • ออกแบบ Mix Design/เสาเข็ม/Pre-stress concrete

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied