• อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Experienced in Logistic field is a plus
 • Transportation, Group insurance, 5 days working

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female 30 - 35 years.
 • Experience in Document Control System.
 • 7 year experience in Corporate Planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead plants' CAPEX, MRO and general purchasing
 • Monitor and support plants' purchasing & sourcing
 • 5-7 years in plant purchasing and sourcing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field or below.
 • ISO 14001 introduction and ISO 9001
 • At least 2 years in safety management practice

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Planning
 • Budget Control
 • Coordinating with Japan HQ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Required TOEIC score 650
 • Experienced with mechanical design
 • Review and analyze specifications, sketches

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Media Supply System
 • Explosive area
 • Facility & Utility System

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai / Male,Female / 25-35 years / Fresh welcome
 • 0-3 yrs. exp. in Sales / Good in English
 • 25K-40K + commission / Have car & license

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Can communicate in English
 • can visit customer outside

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3.ม.6 ปวช. ปวส.
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตปูนผสมเสร็จ
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างเทคนิค ( ด่วน !! )

KEAOLUMDUAN GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส สาขา ช่างยนต์ ช่างกล
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Establish and maintain SHE policies
 • Good command of English
 • experience in Chemical/ Petrochemical Industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mechanical Engineer

KEAOLUMDUAN GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • การศึกษาระดับ ปวส./ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบเขียนแบบได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering background
 • Good command of English
 • Learning Management System

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • 7 years’ experience in HR functions
 • Knowledge of Labour Protection Law

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Schedules appointments and meetings as necessary
 • Experience 2 to 3 years in automotive industry
 • Answers questions from clients

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3 mths,Med.Ins,Prvd.F,COLA,CarMaint,Fleet,OT
 • Global Cutting Tools Mfg. and Trading Co.
 • Exp. in Cutting Tools Sales over 5 years

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Executive

Paracoat Asia Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Part time Or full time both can apply
 • Human Resources Management
 • 2 to 3 years experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sales experience
 • IT knowledge
 • English Skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering or a scientific field
 • 5 years' experience within the automotive industry
 • Experience with QM Systems: CCC, ISO

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing Plant Engineering resources to perform
 • Managing and evaluating team performance
 • Degree in Electrical Engineering or an equivalent

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years’ experience in commercial sales
 • Conducting analysis of sales results
 • Preparing a monthly schedule to record all sales

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering or any related field
 • 7 years’ experience in manufacturing
 • Good command of the English language

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Machinery, Engineering
 • 5 years of related working experience
 • Good English communication skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Chemistry
 • At least 6 years working experience
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Welcomes visitors by greeting them
 • Directs visitors by maintaining employee
 • At least 2 years’ experience working a secretarial

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Hospitality Management or any similar
 • 3-4 years work experience in a 3 to 5 Star Hotel
 • Must have experience in managing a team

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years of professional experience
 • 5 years of progressive and hands-on HR generalist
 • 3 years in customer support and administrative

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Knowledge, MS office.
 • Degree in Hospitality Management
 • Must have experience in managing a team.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Very good communication in English
 • Able to work at A.Bankhai Rayong
 • Background in Engineering, SAP program is required

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Preventive Maintenance
 • Machine Improvement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานที่เกี่ยวข้องในสายงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years experienced in IT/MIS
 • Good working knowledge of English
 • Bachelor degree in Computer science, Computer , IT

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of CNC Machine, PLC, Pneumatic system
 • Minimum 5 years experienced in machine maintenance
 • Bachelor degree in Electrical/Mechanical

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบ
 • รักงานขายและงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Purchasing or equivalent
 • Proactive mindset
 • Fluent in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รักงานขายและงานบริการ
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รักงานขายและงานบริการ
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักงานขายและงานบริการ
 • มีความซื่อสัตย์/สุจริต

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Good working knowledge of English
 • 1-3 years experienced in customer service

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบ
 • รักงานขายและงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Chemical Engineering
 • 3 years experience in Chemical Industry
 • Able to work at up country area A.Koajan Chonburi

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 5 years' experience
 • Having knowledge of salary structure
 • Basic of HR Management knowledge

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied