• ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถปฎิบัติงานจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Account Supervisor
 • Film Plastic Production
 • Bangpakong

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acount Supervisor
 • Film Plastic Production
 • Bangpakong

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Supervisor
 • Film Plastic Production
 • Bangpakong

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quotation Engineer
 • Cost enigneer
 • Purchasing engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Engineer
 • Electrical engineering / Mechanical Engineering
 • Leadership / English skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QC
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ระยอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or Machanical
 • 4 years experience working for maintenance
 • Knowledge of CNC is perfectible

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in Selling
 • Degree in Mechanical Engineering or other related
 • Able to work at Rayong Province

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • อยู่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาด
 • มีความรู้ในระบบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
 • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • People development role in Eastern Seaboard-Rayong
 • Work with dynamic and matrix organization
 • Good career for further management level

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age over 27 years old
 • degree and above of Chemical or Mechanical
 • Fluent Command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 yrs experience in managing hotel/resorts
 • BA degree in Hospitality Management or higher
 • Fluent in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Minimum 5 yrs experience as Head Chef in hotels
 • Attractive salary
 • Complimentary housing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have a minimum of 5+ years of experience
 • Bachelor degree in Mechanical/Industrial/Chemical
 • Excellent communication and good interpersonal

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1+ years of sales experience
 • Has the strong client/customer-oriented mind
 • Good computer literacy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Fresh graduates is welcome
 • 1 year experience of QC

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or High Vocation Certificate
 • 1 year experience in production control
 • Fresh graduates is welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและจัดการขาย
 • บริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายได้
 • สามารถขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม office. พื้นฐาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความมั่นคง ก้าวหน้า
 • สวัสดิการดี
 • เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ขับรถยนต์ได้ (หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถบริษัท)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี หรือ ปวส.
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการดี มีโอกาสไปต่างประเทศ
 • สิ่งแวดล้อมดี เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร
 • มีความมั่นคง ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bancassurance Development Manager (BDM)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด,ฝ่ายขายธนาคารพันธมิตร
 • Bancassurance goals

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in automotive manufacturing
 • Good command of English
 • Exp. in safety , quality , production , logistics

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • managing and improving customer service standards
 • Coordinate well with other departments
 • Customer Service Manager

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและจัดการขาย
 • บริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายได้
 • สามารถขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 22-30 years old / Male
 • Bachelor Degree ( All design majors )
 • Good Knowledge in Adobe Photoshop / Illustrator

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • working experience with Tooling, Machine
 • Experience in Tooling/Mould
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Sales and Service at least 3 years in Industrial
 • Contact with customers of both cooperate
 • Follow up the quality and safety management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติการขนส่ง (น้ำมัน)
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน รถขนส่ง วางแผนจัดส่ง
 • ขนส่งน้ำมัน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management
 • Petrochemical Compound / Automotive Chemical
 • Innovative Engineering Mindset

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical engineering only
 • 5 years exp. in senior, leader, or supervisor.
 • Experiences in chemical plant will be advantage.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานบริษัท ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ทั้งนอก-ในประเทศ
 • สามารถนำรถบริษัทไปวิ่งร่วมกับกรุ๊ปทัวร์อื่นๆได้
 • ประสานงานเรื่องที่พัก สถานที่ ท่องเที่ยว

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • GPA 2.75 or higher.
 • TOEIC score of 550 is required.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • All function HR
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบังคับบัญชา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • ติดต่องานราชการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ ,ก่อสร้าง และอุตสาหกร
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ ,ก่อสร้าง และอุตสาหกร
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied