ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 48 ตำแหน่งงาน
  HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Ltd.'s logo

  HR Manager

  HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 10-15 years of work experience in HR functions
  • Experience in set up new plant
  • Strong in business partnering
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
  • แนะนำช่องทางการชำระเงินของลูกค้า
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์,ยินดีรับคนพิการ
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์,ยินดีรับคนพิการ
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Area Sales Manager (Upper Northeast)

  Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Ensure execution of MU/Region plan strategy&policy
  • Bachelor Degree in any fields
  • Experience in managing Distribution Centre&Credit
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo

  New Graduate Internship Program

  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • New Graduate Bachelor Degree major in accounting
  • Good command of English or Chinese
  • Knowledge of computer literacy
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ในด้านการขาย
  • สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  Nestlé (Thai) Ltd.'s banner
  Nestlé (Thai) Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • High incentive
  • Good employee benefits
  • Career advancement
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  Advanced Information Technology Public Company Limited's banner
  Advanced Information Technology Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Minimum 1 years experience as a network(WAN).
  • Knowledge and experience Cisco Technology.
  • Network certification; CCNA would be an advantage.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   JMT Network Services PCL.'s logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช.ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
   • หากมีประสบการณ์งานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   JMT Network Services PCL.'s logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
   • รักงานขายและบริการลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
   JMT Network Services PCL.'s logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
   • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
   JMT Network Services PCL.'s logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
   • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
   JMT Network Services PCL.'s logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
   • บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน
   • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
   TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
   TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 เท่านั้น
   • สามารถทำงาน กรุงเทพ หรืออุดรธานี ได้
   • มีใบอนุญาต Single License P1
   Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • Manage and supervise Quality Assurance activities
   • Lead and ensure all activities in Laboratory
   • Lead and implement best Quality Management System
   ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
   ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

   ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) (Assistant Branch Manager - RM) สาขาสุรินทร์

   ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
   • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
   • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's banner
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's logo

   Account Management Executive (มุกดาหาร, เลย)

   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • 1-2 years’ experience in Sales or Marketing
   • Bachelor’s degree in any fields.
   • good command of English
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's banner
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's logo

   Sales Representative (Maha Sarakham, Khon Kaen, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Amnat Charoen)

   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • Bachelors Degree in related field
   • Time management and structured approach
   • Excellent communication skills
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's banner
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's logo

   Rider Coordinator (Maha Sarakham)

   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • Bachelor’s degree in business, economics
   • 1-2 years’ experience in managing standard process
   • Experience of working for delivery company
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's banner
   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด's logo

   Operations Support (Nong Khai, Maha Sarakham)

   บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
   • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   • รายได้ที่มั่นคง
   Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
   Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • Bachelor Degree in Accounting, Finance
   • To achieve lending, funding and retail banking
   • lending and financial statement knowledge
   NTeq Polymer Co., Ltd.'s banner
   NTeq Polymer Co., Ltd.'s logo

   CRM / PR

   NTeq Polymer Co., Ltd.
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   • คุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์
   • บุคลิกภาพที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ
   • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดี
   ถัด ไป
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)