ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 3,808 ตำแหน่งงาน
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s banner
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s logo
  บางขุนเทียน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Office
  • คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและประกันสังคม
  Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.'s banner
  Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.'s logo
  บางขุนเทียน
  • Training & Development
  • 5 days working
  • Bonus 2 times per year
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  บางบอน
  • ประสบการณ์ดูแลระบบ Cloud networkมากกว่า 3 ปี
  • วิเคราะห์ความต้องการ ให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ
  • ดูแล บริหาร และควบคุมการเปลี่ยนแปลง ระบบNetwork
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s banner
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s logo
  บางขุนเทียน
  • วุฒิการศึกษา: เภสัชศาสตรบัญฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปีด้านฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  บางบอน
  • ผ่านงานด้านการออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมาย
  • Auto CAD Sketch Up Photoshop illustrator 3D Max
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  บางขุนเทียน
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานอย่างมีระบบ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด)'s logo

  Online Marketing (Channel Development Executive)

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด)
  บางขุนเทียน
  • Online Marketing skills
  • Self-starter and has innovation marketing.
  • Generate content for the website and social media.
  บางขุนเทียนTHB 13K - 16K /เดือน
   Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.'s banner
   Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.'s logo

   Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

   Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.
   บางขุนเทียน
   • electrical engineering
   • PLC
   • Industrial Electrical
   Asia Biomass Public Company Limited's banner
   Asia Biomass Public Company Limited's logo
   บางขุนเทียน
   • โรงงานอุสาหกรรม
   • โรงงานไฟฟ้า
   • โรงน้ำตาล
   TCP Group's banner
   TCP Group's logo
   บางบอน
   • Logistics Support Service with budget optimization
   • Contracts management, logistics law and regulation
   • Process improvement
   Asia Biomass Public Company Limited's banner
   Asia Biomass Public Company Limited's logo
   บางขุนเทียน
   • Exp. in business investment or M&A
   • Good if have experience in set up business
   • over 6 years’ experience of executive level
   TCP Group's banner
   TCP Group's logo

   OEM Manager

   TCP Group
   บางบอน
   • Source and coordinate to qualify OEM Partners
   • At least 7 years of experience in Procurement
   • Maintain the OEM product’s competitiveness
   Asia Biomass Public Company Limited's banner
   Asia Biomass Public Company Limited's logo
   บางขุนเทียน
   • Recruitment and Selection
   • HRD/ Human Resource Development / Training
   • Training and Development Plan / Mentoring / Coach
   ถัด ไป