• เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลักลักษณะดี มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

1 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Engineering in Electrical, Electronics
 • Maintenance experience
 • Good English communication skills

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • A Multinational Manufacturer of Automotive Parts
 • Finance / Accounting
 • BOI / TAX / Thai GAAP

5 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in engineering field.
 • At least 2-5 Years of experience.
 • Good Engilsh communucation.

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Work with OEM customer 1st tier automotive global
 • Fluent communication in English and Japanese
 • Able to travel upcountry on weekly basis

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 38s years old or above.
 • At least 5-10 years’ experience in HR functions
 • Knowledge and strong management in HRM and HRD

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial management
 • Have knowledge of ISO/TS 16949
 • Set policies,plan, and goals for production

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and control sales volume for Sterilization
 • Develop, maintain and trustful relationships
 • Good command in English, Japanese language in an a

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemistry / Industrial
 • 3-5 Years in Production Planner or relate
 • Technical Knowledge in Manufacturing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Trainee
 • ฝึกงาน
 • Food Industry

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Property Building Condominium
 • Civil Engineer with Level 2 Civil Engineer License
 • Excellent English / Good Self-Management Skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in HR or other related fields
 • At least 1-2 years of experience
 • Good written and spoken English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experiences in RPG Programming/AS400
 • Good command in English communication
 • Experience in System Analysis and Project

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years of design experience,
 • background in structure of construction
 • Must have a license

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Min 10 years experience in the role
 • 5 days work week

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 5 years in Project Management
 • Propositional certification such as PMP, PE
 • Degree in Engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • maintenance system
 • Control Planned Maintenance Program
 • Analysis breakdown case

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Industrial Engineer
 • Welcome new comer, flash graduation
 • Excellent leadership and management skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome New Graduated
 • Experienced of Event organizing will be advantage
 • English Speaking will be advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global Automotive Parts Manufacturing
 • Exp in Process/Project Development/Production
 • Coordination/Interpersonal/Problem-solving Skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • High vocational or Bachelor’s degree
 • 1-2 year experience working in Oil & gas industry
 • Experience in Oil & Gas equipment and lifting std

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales of Auto parts and motorcycle parts.
 • Visit customers (mainly motorcycle makers).
 • Discuss about technical spec about parts.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age at least 25 years old
 • At least 3 year to work in Automotive
 • Bachelor’s in Engineering

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 10 years of procurement experience from FMCG
 • Sound knowledge of SAP and excellence in using Exc
 • Good command of English is required,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work alternate Saturday
 • Experienced in customer complaints
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hotel Operations
 • Hospitality
 • Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education Bachelor Degree up
 • Custom regulation of Exportation & Importation
 • Privilege of Exportation & Importation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Director
 • After Sales
 • Aftermarket

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 days working from Mon - Fri
 • Piping Design Engineer
 • Petrochemical, Oil&Gas

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบชิ้นงาน
 • ติดต่อ ผู้ผลิต
 • ติดต่อแผนกผลิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รองรับความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อแผนกลูกค้า
 • ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • >10yrs in Plant Management / Automotive / Assembly
 • ProductivityOptimization,Improvement,Accuracy
 • English,ExcelExpert,SixSigma,Lean,TQM,..

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data scientist
 • data management & data science
 • Fluent in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Chemical Engineer,
 • 1-3 years working experiences
 • Knowledge of refinery or petrochemical

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive Parts
 • Maintenance
 • Engineering

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English skills.
 • Sense of responsibility
 • At least 5 years relevant experience in Production

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years’ experience in a maintenance Engineer role
 • Degree or above in Mechanical or Electrical
 • Male or female, 28 years old up. Thai nationality

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 33 years up.
 • Minimum 8 year Health and Safety field experience.
 • Minimum 5 year of supervisory experience.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supplier firm order & forecast (SAP)
 • RM planning daily & weekly
 • 3-5 years experience in a Planning or supply chain

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year working experiences in Logistics operation
 • Strong leadership, problem solving, good attitude
 • Knowledge of transportation skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technician Automotive
 • Technician Heavy Machine and Electronic
 • Technician Generator

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • installation, commissioning work-"Project Engineer
 • Design process and packing line -"Project Engineer
 • sourcing, price negotiation- "Buyer"

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degrees Engineer
 • TOEIC 450
 • Have driving license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall Accounting and Financial process
 • English speaking will be advantage
 • Travelling require

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Analysis
 • Budget Management
 • Leadership skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality assurance
 • experienced in customer complaints
 • work alternate Saturday

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in customer activity
 • Knowledge of Logistics Warehouse , transportation
 • Privilege of Export & Import process

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years working experiences in Warehouse Operation
 • Tire handling experience of warehousing
 • Human Relation Management skill is required

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied