• ควบคุมและบริหารงานฝ่ายบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 - 8 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม หรืองานด้านเอกสารงานบุคคล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหาร
 • หรืองานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in engineering fields
 • 3 Years experience in Sourcing
 • Join professional Purchasing Team

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrophoretically Deposited Paint Coating (EDP)
 • Degree in Mechanical / Chemical Engineer
 • 2- 3 years’ experience in Production Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีค่าคอมมิชชั่น 1.5% ของยอดขาย
 • มีเงินเดือนประจำ
 • รักงานขาย รักการเรียนรู้สินค้า และลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาม. 3 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีเคยผ่านงานแคชเชียร์ หรือ บัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเมนู และจัดทำเมนูใหม่ ดูแลผู้ช่วย มีลักษณะเป็น
 • ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • 1 ปีเกี่ยวกับร้านอาหาร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า ประสานงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มอบหมาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ขับรถ บรรทุก 6 ล้อได้
 • พนักงานขับรถ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 7 ปี รับผิดชอบงานที่มอบหมาย
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ปะปา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถดูแลระบบเครื่องเสียง ซ่อมแซมทั่วไป
 • รับผิดชอบงานเครื่องเสียงห้องคาราโอเกะ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาด
 • รักความสะอาด มีใจรักงานทำความสะอาดบ้าน
 • Maid/Cleaner / แม่บ้าน/ทำงานบ้าน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Product Designer / เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่องาน 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานเสริฟ
 • บริการลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD 3D

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลการทำความสะอาด
 • รักงานบริการ
 • ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 - 8 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานต้อนรับส่วนหน้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร ดูแลลูกค้า
 • มีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาด ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหาร
 • หรืองานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหารได้หลากหลายเมนู
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานครัวภัตตาคาร ครัวโรงแรม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบอาหาร เตรียมวัตถุดิบ
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • ทำอาหารได้หลากหลายเมนู

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหาร หรืองานห้างสรรพสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหาร หรืองานห้างสรรพสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยกกระเป๋าให้ลูกค้าที่มาพักโรงแรม
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 6 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม express

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานต้อนรับส่วนหน้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Experience in automotive parts manufacturing
 • Good command of English (TOEIC score 500up)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years of career experience,
 • Estimator Background
 • Chonburi

20-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Country Sales Manager Job
 • Global Electronics Manufacturer
 • Highly Competitive Package with Incentive

20-Jan-18

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • professional training manager oil & gas
 • professional senior safety training manager
 • preferably with a background in the oil & gas

20-Jan-18

 

Applied
 • Sales Manager
 • Sales Executive
 • Administation

20-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีค่า กว. 2500 / และค่าที่พัก 1000 และทักษะพิเศษ
 • มีค่าToeic สูงสุด 2000 บาท ใช้ผลToeic การจ่าย
 • ใช้โปรแกรม Solidwork

20-Jan-18

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Oversea Training
 • Attractive Salary & Welfare benefit
 • Work with Professional Team

20-Jan-18

 

Applied