• สื่อสารได้เป็นอย่างดี มนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Export Sales
 • 1-3 years experience in Export functions
 • Good Command in English (Minimum TOEIC 650)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Packaging Supervisor
 • บรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการบรรจุ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขามนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาจีน
 • มีใจรักการบริการ
 • ระดับHSK 5ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 0 – 3 years of programming and software QA
 • Strong knowledge of software QA methodologies

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software programming
 • Knowledge in Database Design Concept
 • Knowledge of Delphi is a plus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • At least 3 years experience in admin & accounting
 • Good command of English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการจัดส่ง
 • ควบคุมดูแลการจัดส่งส่งสินค้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Exp. in procurement, purchasing in Automotive
 • Good command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 months contract
 • Import
 • Logistics

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Propose Sale, Negotiate to sell to customers
 • Follow up on tender information, Industry work
 • Prepare a summary report of Sales of each category

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in BA, Export, Marketing, Logistics
 • Good command in English
 • Knowledge in Export, Marketing & Sales or Logistic

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product engineer
 • Test Development
 • Program Manager

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years of experience in direct hire construction
 • 10+ years prior experience in the oil & gas
 • E&C company with a diverse workforce in multiple d

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experiences in the field of Energy Management
 • Good command in English
 • understand in Air Compressed

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Civil Engineer or Mechanical Engineer.
 • 3 years of experience in factory in supervisor le
 • Good in English both of speaking and writing.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Age over 45 years old
 • At least 6 years’ experience working in the HR

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical or Mechanical
 • Can communicate in basic English or Japanese
 • Special request : Can support emergency case

18-Feb-20

 

Applied
 • ค่าแรง 335 บ/วัน
 • ค่าอาหาร ค่ากะบ่าย ค่ากะดึก
 • ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน

18-Feb-20

 

Applied
 • 10 years of controllership & audit experience
 • Experience in SAP
 • preferably in a Big 4 or large multinational

18-Feb-20

 

Applied
 • 5 years Purchasing in multinational manufacturing
 • Indirect, Non Production, Spare Part Buyer
 • Good in English, suchat@kensington.co.th

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผล
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย

18-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 1 Years of relevant sales /banking
 • Acquire new high affluent clients
 • Offer Privilege Banking products

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • Experience in manufacturing at least 3 years.
 • Experience background in automotive or Electronic.

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Feb-20

 

Applied
 • Min 5 yrs of relevant HR and managerial experience
 • 1-month Bonus fixed (End of year) & variable Bonus
 • Free Meal,Housing and Transportation Allowance

18-Feb-20

 

Applied
 • Product Lifecycle Management
 • R&D
 • Deployment activities

18-Feb-20

 

Applied
 • Age between 37 - 47 years old
 • Strong Full HR Functions/ HR System Setting
 • Strong command of English

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fringe Benefits
 • Good Career Rotation
 • Global Company

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy
 • aseptic
 • Pharmaceutical

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-5 Years of Experience in Safety Field
 • Good Command of English
 • Automotive Experience is Prefered

18-Feb-20

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Logistics Planning
 • TOEIC 650
 • Well Grow Industrial Estate

18-Feb-20

 

Applied
 • US Company
 • Fridge Benefit
 • Good career rotation

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Truck Sales Manager, Machine, Crane, Heavy Machine
 • 10 years experience in Direct Sales/Fleet sales
 • Ability to work in Eastern Seaboard Area

18-Feb-20

 

Applied
 • Project Management
 • Electronics
 • Automotive

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong analytical and project management skills
 • Strong E-Commerce
 • Work at Chachoengsao

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • engineer, manufacturing
 • production, maintenance , mechanical
 • design, safety, process, QA,QC

18-Feb-20

 

Applied

Training Supervisor

Lenso Wheel Co., Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Training
 • HRD
 • ็HRBP

18-Feb-20

 

Applied
 • degree or higher in any related fields
 • Experience in Project Management
 • Good Microsoft Office Skills

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี
 • Marketing

18-Feb-20

 

Applied
 • Use high level of understanding of relevant laws
 • Serves as the contract negotiator
 • Analyze legal information and process

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • At least 5 years in EPCIC project scheduling
 • Primavera / Microsoft Project Software is a must

18-Feb-20

 

Applied
 • BS/BA in Accounting, Finance
 • At least 10 years experience
 • Experience in using the "ERP" Accounting

18-Feb-20

 

Applied
 • System support on SAP (MM, PP, SD, FI, CO)
 • IT Programmer
 • Computer Science/ Information Technology

18-Feb-20

 

Applied