• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้รับตั้งแต่วันเริ่มงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้รับตั้งแต่วันเริ่มงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Service charge การันตี
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้รับตั้งแต่วันเริ่มงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • เซอร์วิสชาร์จ,ค่าอาหาร,เสื้อผ้าพนักงาน 3 ชุด/ปี
 • เวลาในการทำงานยืดหยุ่น

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Marketing, or Economy etc.
 • 3-5 years of sales experience in sales
 • Willing to grow with company, open-minded

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in sales or marketing
 • Motivation to the team to achieve sales target
 • Personal own car and a valid driving license

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 10 Yrs of experience in Accounting
 • Costing from FMCG or Manufacturing field

18-Jun-18

 

Applied
 • Law, Business Management
 • Bachelor or Higher degree in Political Science
 • 3-5 Yr of experience in Factory environment

18-Jun-18

 

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • BA in Food Science or other Science related field
 • Able to work in the southern region of Thailand
 • Service minded and good interpersonal skills

16-Jun-18

 

Applied
 • Sales
 • Chemistry
 • Laboratory field

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

15-Jun-18

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี- โท สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์งานระดับบริหารและงานด้านรถยนต์มาก่อน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Gardener

Tongsun Co., Ltd.

กระบี่

 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกงาน ทำงาน หรือมาบ้าง
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานไม้ งานปูน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • พูดเขียน ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกงาน ทำงาน หรือมาบ้าง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะด้านการคำนวนที่ดี ( ชอบตัวเลข )
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว พร้อมเดินทางต่างจังหวัด
 • กระตือรือร้น รักการขาย

15-Jun-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

15-Jun-18

 

Applied
 • No experience required we welcome new graduate
 • vehicle and petrol and house rent
 • development opportunities

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

14-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

14-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี

14-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเช็คสินค้าเข้า-ออก
 • มีวุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Jun-18

 

Applied
 • มีวุฒิการศึกษาป.ตรีขึ้นไป
 • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

14-Jun-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
 • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถทำงานที่ ภูเก็ตหรือพังงาได้

14-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 1 years experience in Hotel Spa
 • Experience in cosmetics and salon is a plus
 • Thai Massage Certificate 150 Hours

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1 years experience in Hotel Spa
 • Experience in cosmetics is a plus
 • Fluent in English & Computer literacy in MS Office

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied