ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Accounting Supervisor

  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  กระบี่
  • สามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหา/ตัดสินใจได้ดี
  • ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน