• พัฒนา Mobile App ด้วยภาษา Java, Kotlin
 • พัฒนา Mobile App ด้วยภาษา Swift
 • พัฒนาโปรแกรม IOS หรือ Android บน Mobile Device

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years in software design and development
 • Perform detail modules-design , develop diagrams
 • DB2, Oracle, No SQL database, SQL Server

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • More than 2 years working exp' in Programmer
 • Coding language of C#, ASP, C .Net and Oracle DBA
 • Able to communicated in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Buzzebees Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Previous gained experience in Software
 • 2+ years of business analysis or tester
 • Only Thai nationality, Bachelor's Degree

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Engineering,
 • Senior Consultant: 5+ yrs experience in SAP B1
 • Consultant: 3+ yrs experience in SAP B1

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอม
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ดี และเรียนรู้เร็ว
 • มีใจรักด้านการเขียนโปรแกรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developer
 • DEVOPS
 • IT Maintenance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Three to five years of hands on experience
 • Mid-level technical certifications

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android Developer (IT Job)
 • Mobile Applications
 • Attractive salary package

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • iOS Developer (ITJob)
 • Mobile applications
 • Attractive salary package

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-End React Developer
 • Mobile Applications
 • Job in Bangkok, Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in System Analyst function
 • Experience in Mobile App Design will be preferred
 • Strong analytical and problem solving skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Android Native Application Development(Java/Kotlin
 • High ability of self learning
 • Good understanding in OOP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience as a web developer
 • Java EE, HTML, CSS, javascript, SQL
 • Bootstrap, jQuery

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with a MNC
 • Professional Career Path
 • Excellent Remuneration

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-7 Years of experience
 • Strong Knowledge In Java
 • Experience in Java,J2EE,Seam,JQuery,Spring,Struts

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 yrs exp. in Project Management
 • PMBOK, PMP knowledge is Preferred
 • Preferred banking, insurance or Real Estate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Developer

Power Matic Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full Stack Web Developer
 • Ruby on Rail, Golang
 • Server MVC

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • android developer
 • iOS developer
 • mobile developer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • IT (Programmer/AI/IOT) Work in Japan
 • เงินเดือน 60,000-145,000 บาท
 • ประเทศญี่ปุ่น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Software Tester

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years of experience for Testing
 • understanding of testing concepts and process
 • Web base application testing (Manual Test)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Unity Programmer
 • Video Games
 • English Required

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Application Support
 • Helpdesk
 • Software Application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Front-end programming (HTML5/JavaScript/CSS3/C#)
 • Experienced in NodeJS
 • Strong Knowledge in Object-Oriented Programming

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform system integration & Support Network
 • Has knowledge in analytic software and hardware
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understanding of programming in RPG/AS400
 • Degree or higher in Computer Science
 • Working as a team member

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 year experience in software testing
 • Experiences in automate and/or performance testing
 • Experiences in CMMI is preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's Degree
 • At least one full cycle implementation
 • Experience managing multiple project

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Testing, System Test, Integration Test
 • Develop test case/ test scripts. Execute test.
 • Knowledge in SDLC is advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • เราให้โอกาสกับทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Platform Developer

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • พัฒนาระบบ Platform ของบริษัท
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา ระบบ Application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้เรื่องการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เน้นทักษะเรื่องการคำนวณคณิตศาสตร์เบื้องต้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sr./ Lead Quality Assurance Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Automation Test
 • Experience using Selenium
 • Communicable in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Developer

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดของบริษัททั้งระบบ
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sr. System Consult (Automotive)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. in system implement & support
 • Good personality & communication skill
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 years’ experience in web applications
 • Able to code in Java, JavaScript, jQuery
 • Have a programming logic and skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop software biometric applications
 • Strong with web and client/server applications
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in software development
 • Bachelor’s degree in IT / Computer Science
 • Experience using in HTML5, JavaScript

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst [Supervisor]

dtac

ปทุมวัน

 • Bachelor’s degree in computer science
 • 3 years’ experience in software development
 • Mobile application development experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software development and Implementation.
 • Bachelor degree in computer science or related
 • At least 5 year experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Business Analyst
 • Bachelor degree in computer, MIS or related
 • At least 3 years experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นด้าน web development
 • มีประสบการณ์ในการใช้ PHP Framework
 • สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูล MySql ได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MS .Net Framework, C#, ASP.NET, XML Web Service
 • XML Web Service, XSL,MS SQL Server, MySQL, HTML
 • JavaScript, CSS,Website Backend, Frontend

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied