ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 85 ตำแหน่งงาน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  สาทร
  • IT Audit Specialist / CISA / COBIT
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานตรวจสอบระบบ IT
  • มีทักษะทางภาษา / ปฏิบัติงาน: สาธร
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Advise IT personnel of emerging compliance issues.
  • Monitoring the Bank’s Information Security
  • Reviews and examinations
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)'s banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)'s logo
  คลองเตย
  • Degree and above in Information Technology
  • knowledgeable in UNIX, Window 2003 Server
  • Conduct the Risk Assessment
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo
  วัฒนา
  • จัดทำแผนงานการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Plan)
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
  • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo
  จตุจักร
  • Developing, and analyzing, data Compliance review
  • Regulatory updates and developments are efficientl
  • The Compliance review or developing the Annual
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 7 years' experience in IT auditing and IT advisory
  • Understanding in IT Risk, standard & regulation
  • Good knowledge of IT technical foundation
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ด้าน IT
  • ได้เพิ่มทักษะด้าน IT Risk, หรือ Security Analyst
  • งานมั่นคง ทีมที่ดี มีสวัสดีการที่ดี เดินทางสะดวก
  Thai City Electric Co., Ltd. (SHARP)'s banner
  Thai City Electric Co., Ltd. (SHARP)'s logo
  ราชเทวี
  • 10+ years of internal audit experience
  • 5+ years of experience in management level
  • Experience auditing in manufacturing field
  Minor Hotel Group Limited (MINT)'s banner
  Minor Hotel Group Limited (MINT)'s logo
  คลองเตย
  • Internal Audit Management
  • Business Audit/IT Audit
  • MRT Queen Sirikit
  Thaioil Group's banner
  Thaioil Group's logo
  ชลบุรี
  • Bachelor degree or higher in Accounting, Eng., IT
  • 0-8 years experience in Accounting, Engineering
  • Professional certifications such as CIA, CISA,
  SCB DataX Co., Ltd.'s banner
  SCB DataX Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Strong Technology Governance Frameworks, Policies
  • Background in Technolgy Governance
  • Excellent in English / Hybrid Working
  ถัด ไป