• ประสบการณ์ 0-3 ปี โทรคมนาคม , ระบบออกอากาศ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Broadcasting (TV Station)
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบสถานีโทรทัศน์

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Presales Engineer วิศวกรฝ่ายขาย
 • Computer Engineering, Computer Science, MIS
 • Good Communication

18-Jun-18

 

Applied
 • Have working experience as installing the car
 • likes mechanical things or Vehicles
 • Have Service minded

18-Jun-18

 

Applied
 • ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค
 • ตรวจสอบแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบการใช้งาน
 • Configuration อุปกรณ์ Router

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Citrix XenApp, XenDesktop, Netscaler
 • Vmware, Linux
 • virtual servers 2012 and 2016

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Support
 • Good command of English
 • Work Location: North Park Site

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3 mths,Med Ins,PrvdF,COLA,CompanyCar, OT Pay
 • World-wide Sound System Mfg & Trading
 • Exp. in design or install sound system

10-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 3 mths,Med Ins,PrvdF,Site, COLA,PC,Mobile
 • World-wide Electronics Device Mfg & Trading
 • Exp. in handle audio / sound products

07-Jun-18

 

Applied
 • AIX, solaris
 • Linux, RedHat
 • English, Systems Admin

07-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied